Concepting

Concepting

Concepting volgens Rijkenberg: is het gehele proces van vinden, vaststellen en uitdragen van een gedachtegoed.

Concepting is het spannende proces waarin een veelheid van ideeën uit de Strategy Brainstorm wordt vertaald naar onderscheidende en effectieve concepten. Waarom is dit een spannend proces? Allereerst vanwege het risico om toch maar terug te vallen op de meest voor de hand liggende ideeën. Zodat een 13-in-dozijn concept wordt geboren. Maar het is vooral spannend omdat tijdens dit proces echte vernieuwing mogelijk is. Hier ontstaan concepten die gebouwd worden op de eigen competenties. Die profiteren van trends in de markt en de concurrentie op achterstand zetten. Van concepten waarmee klant en prospect in het hart worden geraakt.Hoe werkt concepting?

Bij concepting wordt gebruik gemaakt van de veelheid aan ideeën uit de Strategy Brainstorm. De kunst van concepting is om deze ideeën niet te clusteren maar te syntegreren. Door ideeën te clusteren ontstaan abstracte, weinig onderscheidende concepten. Bij syntegreren worden interessante ideeën, hoe onrealistisch ze op zichzelf ook mogen zijn, samengevoegd onder een overkoepelende noemer. Deze methode garandeert onderscheidende concepten voor effectieve marketingprogramma’s.